Sveiki

Sveiki apsilankę FLORES.LT svetainėje, kurioje pateiktas Lietuvos želdynų dekoratyvinių žolinių augalų sortimentas.

Šioje svetainėje:

  • Parinksite dekoratyvinius žolinius augalus projektuojamam gėlynui pagal kriterijus

  • Rasite dekoratyvinių žolinių augalų aprašymus

  • Rasite informaciją kur įsigyti 

Gėlių sortimentas – tai gėlių, labiausiai tinkamų (adaptuotų) auginti tam tikroje vietovėje, sąrašas. Gėlių sortimentą sudaro dekoratyvinėmis savybėmis pasižymintys vietinės floros augalai bei introdukuoti (įvežti) ir aklimatizuoti vietos gamtinėms sąlygoms, svetimžemiai dekoratyvūs augalai.

Šiame sortimente pagrindinis dėmesys kreipiamas kuriamam objektui (gėlynui), kuris tampa kūrybos pagrindu, o jam sukurti nuoseklia seka, įvertinant gėlių augaviečių charakteristiką, bioekologinę gėlių grupę, augalo aukštį, žydėjimo laiką, žiedų spalvą, ir kt. Gėlės priskirtos papildomam arba pagrindiniam sortimentui.

Svetainė sukurta pagal kompiuterinę programą FLORES 2008, įvertinus esamus sortimentus, jų kaitą bei atliktus natūrinius Lietuvos gėlynų tyrimus, bei gėlių sortimentų kaitą juose ir nustačius šią kaitą lemiančius veiksnius.