Reljefo formavimas

1. Braižomas melioracijos griovys už pietinės sklypo ribos (1 pav. 1, 2).

 1. Iš objektų kategorijų kortelės Terrain parinkti mygtuką formuoti reljefą brėžiant taką (Path grader) path_grader.
 2. Prieš padedant pirmą tašką, savybių lange nustatyti griovio plotį (Width) į 1 m bei aukštis (Height) į minus 1,5 m. – parenkamas kreivės tipas (Curve type) linija (Line)curve .
 3. Pirmas taškas padedamas per vidurį tarp sklypo ribos ir kelio.  Taškai dedami taip, jog būtų gautas vaizdas, pateiktas 1 paveiksle.
 4. Brėžimas baigiamas paskutinio taško vietoje paspaudus dešinį pelės klavišą.
 5. Tokiu būdu braižomas kitas melioracijos griovys tarp kelio ir sklypo ribos (grioviai paveiksle pavaizduoti žalia linija) (1 pav. 2).

sklypas1
1 pav. Melioracijos griovys už rytinės sklypo ribos. 1 – pietryčių griovys, 2 – pietvakarių griovys

grader

2 pav. Add Path grader nuostatos

 

2. Melioracijos griovio taškų koregavimas ir griovio gylio keitimas

 1. Pažymėti iš rytų įtekantį melioracijos griovį (1 pav. 1).
 2. Objekto savybių lange spausti mygtuką Edit points.
 3. Jei reikia, pakoreguoti pažymėtų taškų padėtį pernešant pele arba pažymėti ir spausti Enter mygtuką, o atvertame lange įvesti taškų postūmį x ir y koordinatėmis.
 4. Jei reikia, įterpti papildomus taškus, įspausti Ctrl mygtuką ir spustelti ant griovio linijos su kairiu pelės klavišu.
 5. Keisti taško aukštį, keičiant Height (aukštis) reikšmę pagal 3 paveikslą.
 6. Objekto savybių lange spausti mygtuką Edit points, nutraukti redagavimui.

griovys

3 pav. Griovio taškų aukščių nustatymas 

3. Braižoma kalva. 

 1. Įjungti sluoksnį „Kalva“.
 2. Iš objektų kategorijų kortelės Terrain parinkti mygtuką terrain formuoti reljefą brėžiant figūrą (Area grader) .
 3. Braižyti uždarą figūrą (5 pav.), parinkus kreivės tipą (Curve type) – splainas (Spline)type .
 4. Nustatyti kalvos parametrus (4 pav.):  plokštumas (Amount): 100, aukštis (Height): 1 m, nuolydis (Height taper): 0. Savybės apibūdintos 1 lentelėje.

 grader1

4 pav. Edit Area Grader savybės

1 lentelė. Edit Area Grader savybių apibūdinimas

Savybė Apibūdinimas
Level Nuimti žymėjimą, norint suvienodinti figūros (Area grader) aukštį ir persidengiančios nuokalnės aukštį (Slope).
Amount Kontroliuoja kalvos plokštumą.
Height Figūros aukštis metrais arba coliais. Teigiamas skaičius suformuoja kalvą, neigiamas – įdubą.
Height taper Sušvelnina perėjimą tarp figūros ir reljefo. Kuo didesnis skaitmuo – tuo labiau sušvelninamas perėjimas.

kalva

 5 pav. Kalva pietvakarinėje sklypo dalyje šalia kanalo


4. Ant kalvos braižomas
nuokalnės aukščio taškų formavimo tinklelis (Height grid).

 1. Iš objektų kategorijų kortelės Terrain parinkti mygtuką (Height grid).
 2. Prieš brėžiant aukščių tinklelį, nurodyti taškų skaičius jame: 6 taškai plotyje (Width points) ir 6 taškai išilgai (Lenght points) (6 pav.).
 3. Jei reikia, nubraižytą tinklelį pasukti.
 4. Po to pakeisti tinklelio plotį (Width) į 4,5 m ir ilgį (Lenght) į 8.5 m.
 5. Pažymėti tinklelį ir spausti mygtuką Edit  points.
 6. Pažymėti taškus (įspaudus Shift klavišą arba rėminančiu langu apvedant pelyte).
 7. Taškų aukštį (Height) sumažinti įvedus skaičių 0.5 m su minuso ženklu (7, 8 pav.).
 8. Sluoksnio „Kalva“ objektus paslėpti plane uždėjus  „varnelę“  ant užrašo Hide object in this layer.

 height_grid

6 pav. Edit Height Grid savybių langas

grid

7 pav. Aukščio tinklelis redagavimo režime

 kalva

8 pav. Suformuotos kalvos vaizdas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *