Realtime Landscaping Architect 2 programos valdymas

1. Realtime Landscaping 2 programos įjungimas.                                                                        

Spaudžiamas mygtukas Start, po to All Programs, įdiegtų kompiuteryje programų sąraše surandamas programos katalogas pavadinimu Realtime Landscaping Architect 2 bei paspaudžiama ant jo. Išskleistame sąraše spragtelima ant programos Realtime Landscaping Architect 2.

Programą taip pat galima atidaryti paspaudus ant kompiuterio darbalaukyje (Desctop) esančios programos nuorodos Realtime Landscaping Architect 2.

Realtime Landscaping Architect 2

2. Realtime Landscaping Architect 2 meniu langas ir mygtukai 

2.1.  Programos pasveikinimo meniu

Atidarius kompiuterinę programą, pagal programos pradinius nustatymus atveriamas pasveikinimo meniu (1 pav.). Šį langą galima atverti programos meniu paspaudus mygtuką File, po to Welcome menu…

 Welcome menu

 1 pav. Programos pasveikinimo langas

  1. Atverti išsaugotą projektą (Open a Saved Landscape). Atverti anksčiau sukurtą ir išsaugotą projektą.
  2. Atverti projekto pavyzdį (Open a Sample Landscape). Atverti įmonės Idea Spectrum sukurtus ir atskirame kataloge išsaugotus projektų pavyzdžius. Šių projektų elementus galima peržiūrėti, keisti bei kopijuoti, pritaikant savo poreikiams.
  3. Pradėti kurti projektą naudojantis kompiuterinės programos vedlio pagalba (Start a New Landscape using the Wizard). Atverti vedlį, kuris pasiūlys jau sukurtus sodybos projekto elementus: namą, tvenkinį ir t. t.
  4. Žiūrėti pagalbos vadovą internete (View Online Tutorials at IdeaSpectrum.com). Atverti interneto naršyklėje pagalbos vadovą iš Idea Spectrum interneto svetainės.
  5. Kurti projektą su Realtime Landscaping Photo programa turint sodybos foto nuotrauką (Design over a Photo of your Landscape with Realtime Landscaping Photo). Ši programa puikiai tinka sukurti dviejų matmenų erdvėje greitą sodybos projektą ant turimos foto nuotraukos.
  6. Idea Spectrum logotipas (Idea Spectrum Logo). Atverti Idea Spectrum interneto svetainę adresu http://www.ideaspectrum.com.
  7. Rodyti šį langą programos metu (Show these options at startup). „Varnelė“ nuimama, jei norima paslėpti pradinį langą, kitą kartą atidarius programą. Langas rodomas atidarius kas kart atidarius programą, jei pažymima „varnelė“ viršutiniame meniu File > Welcome Menu.
  8. Pradinio lango uždarymo mygtukas (viršuje dešinėje). Norint uždaryti pradinį programos langą spaudžiamas mygtukas

2.2. Pagrindinis programos langas

Pagrindinis programos langas

 2 pav. Pagrindinis programos langas

1. Programos meniu (Menu Bar) (2 pav. 1; 15-21 pav.). Tai įrankių juosta primenanti standartinių Windows programų meniu. Programos meniu mygtukų atliekamos komandos apibūdinimas parodomas dinaminės pagalbos juostoje užvedus pelytės kursorių ant mygtuko.
2. Objektų kategorijų kortelės (Object Category Tabs) (2 pav. 2 ir 3 pav.). Objektai ir komandos programoje sugrupuoti į šias kategorijas:
2.1. Pagrindinės komandos (Main) – kortelėje pateikiamos komandos darbui su failais ir atminties mainų sritimi (6 pav.).
2.2. Pastatai (Building) – kortelėje pateikiami objektai kurti pastatus ir kitas konstrukcijas (7 pav.).
2.3. Reljefas (Terrain) – kortelėje pateikiami objektai formuoti reljefą (8 pav.).
2.4. Kraštovaizdis (Landscape) – kortelėje pateikiami objektai formuoti kraštovaizdį (9 pav.).
2.5. Vandens įrenginiai (Water Features) – kortelėje pateikiami objektai įrengti vandens telkinį (10 pav.).
2.6. Plaukimo baseinas (Swimming Pool) – kortelėje pateikiami objektai įrengti plaukimo baseiną (11 pav.).
2.7. Plano braižymo priedai (Utilities) – kortelėje pateikiami kiti bendrosios paskirties objektai, palengvinantys plano braižymą bei suteikiantys papildomos informacijos apie objektus (12 pav.).
2.8. Trimačių figūrų modeliavimas (Modeling) – kortelėje pateikiami objektai kurti trimates figūras (13 pav.).
2.9. Plano detalės (Plan Detail) – kortelėje pateikiami objektai detalizuoti ir paaiškinti nubraižytą planą (14 pav.).

Objektų kategorijų kortelės3 pav. Objektų kategorijų kortelės

3. Objektų įterpimo meniu (Object Creation Tools) (2 pav. 3). Šis meniu sudarytas iš kortelių, kuriose sugrupuoti objektai ir komandos. Paspaudus kortelę, pateikiamas objektų ir komandų mygtukų komplektas, vadinamas Objektų įterpimo meniu. Objektų įterpimui arba komandos paleidimui spaudžiama ant pasirinkto mygtuko. Komandos apibūdinimas parodomas dinaminės pagalbos juostoje užvedus pelytės kursorių ant mygtuko.
4. Redagavimo meniu (Editing Tools) (2 pav. 4). Redagavimo meniu mygtukai leidžia objektus pažymėti, pasukti, pakeisti jų mastelį, keisti pažymėtų uždarų figūrų kampų apvalinimą.
5. Lango vaizdo tvarkymo meniu (View Tools) (2 pav. 5 ir 4 pav.). Šio meniu mygtukai leidžia stumti, artinti ar tolinti planą ar perspektyvos vaizdą, sutalpinti pažymėtus plano ar perspektyvos objektus ekrane.

Lango vaizdo tvarkymo meniu (View Tools)

4 pav. Redagavimo ir lango vaizdo tvarkymo meniu

6. Pagalbinio tinklelio įjungimas/išjungimas (Grid On/Off) (2 pav. 6). Kairioje lango pusėje, po lango vaizdo tvarkymo meniu yra mygtukas pagalbinio tinklelio įjungimui/išjungimui.
7. Objektų traukos įjungimas/išjungimas (Snap On/Off) (2 pav. 7). Objektų traukos mygtukas leidžia naujai įkeliamus objektus pritraukti prie jau esančių objektų ar pagalbinio tinklelio linijų susikirtimo taškų.
8. Peržiūros kortelės (View Tabs) (5 pav. ir 2 pav. 8). Peržiūros kortelės leidžia žiūrėti nubraižytą projektą plano, perspektyvos ir realaus pasivaikščiojimo režimuose. Plano režime objektai pateikiami dvimatėje erdvėje (2D). Šis režimas labiausiai tinkamas braižyti figūras, keisti objektų padėtį, rašyti tekstą. Perspektyvos ir realaus pasivaikščiojimo režimuose objektai vaizduojami trimatėje erdvėje (3D). Perspektyvos režime labiausiai tinkama keisti objektų pakėlimą, formuoti reljefą, įkelti langus ir duris bei atlikti kitus veiksmus. Realaus pasivaikščiojimo režimas skirtas tik žiūrėti sukurtą projektą, įterpti ir redaguoti objektų jame negalima.

Peržiūros kortelės

5 pav. Peržiūros kortelės

8.1. Plan – 2D plano braižymo režimas (5 pav. 8.1).
8.2. Perspective – 3D plano braižymo režimas (5 pav. 8.2).
8.3. Realtime Walkthrough – Realaus pasivaikščiojimo režimas (5 pav. 8.3).
9. Sluoksnių kortelės (Layer Tabs) (2 pav. 9). Sluoksnių kortelės padeda objektus sugrupuoti į tam tikras grupes, t.y. sluoksnius. Atliekant brėžinį, norimus sluoksnius galima užrakinti, apsaugant juose esančius objektus nuo ištrynimo, ar juos paslėpti, kad nemaišytų dirbti su kitais objektais.
10. Objekto savybių langas (Object Properties) (2 pav. 10). Šiame lange galima keisti pažymėto objekto savybes.
11. Dinaminės pagalbos juosta (Dynamic Help) (2 pav. 11). Šioje juostoje rodoma veiksmų atlikimo seka parinkus tinkamą įrankį.

Kortelės „Pagrindinės komandos“ (Main) meniu

6 pav. Kortelės „Pagrindinės komandos“ (Main) meniu

Kortelės „Pastatai“ (Building) meniu

7 pav. Kortelės „Pastatai“ (Building) meniu

Kortelės „Reljefas“ (Terrain) meniu

8 pav. Kortelės „Reljefas“ (Terrain) meniu

Kortelės „Kraštovaizdis“ (Landscape) meniu

9 pav. Kortelės „Kraštovaizdis“ (Landscape) meniu

Kortelės „Vandens įrenginiai“ (Water Features) meniu

10 pav. Kortelės „Vandens įrenginiai“ (Water Features) meniu

Kortelės „Plaukimo baseinas“ (Swimming Pool) meniu

11 pav. Kortelės „Plaukimo baseinas“ (Swimming Pool) meniu

Kortelės „Pagalbiniai plano braižymo priedai“ (Utilities) meniu

12 pav. Kortelės „Pagalbiniai plano braižymo priedai“ (Utilities) meniu

Kortelės „Trimačių figūrų modeliavimas“ (Modeling) meniu

13 pav. Kortelės „Trimačių figūrų modeliavimas“ (Modeling) meniu

Kortelės „Plano detalės“ (Plan Detail) meniu

14 pav. Kortelės „Plano detalės“ (Plan Detail) meniu

1_15

15 pav. Programos meniu „Failai“ (File) išskleidžiama komandų juosta

1_16

16 pav.  Programos meniu „Redagavimas“ (Edit) išskleidžiama komandų juosta

1_17

17 pav. Programos meniu „Įkelti“ (Add) išskleidžiama komandų juosta

1_18

18 pav. Programos meniu „Nustatymai“ (Settings) išskleidžiama komandų juosta

1_19

19 pav. Programos meniu „Vaizdas“ (View) išskleidžiama komandų juosta

1_20

20 pav. Programos meniu „Įrankiai“ (Tools) išskleidžiama komandų juosta

1_21

21 pav. Programos meniu „Pagalba“ (Help) išskleidžiama komandų juosta

 

Informacijos šaltinis:

MISIŪNAS, Donatas. Kompiuterinis želdynų projektavimas su Realtime Landscaping Architect 2: praktiniai darbai. Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras, 2014. ISBN 978-9955-27-421-6.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *