Realtime Landscaping Architect 2: objektų redagavimas ir jų savybių keitimas

1. Objekto pozicijos keitimas

 1. Spausti mygtuką move  (Move) arba mygtuką T.
 2. Spragtelti ant objekto su kairiu pelės klavišu, kad pažymėti.

Pirmas būdas

3. Spragtelti su kairiu pelės klavišu ir neatleidus nešti objektą į norimą vietą.

Antras būdas

3. Spausti Enter mygtuką bei įvesti postūmį x ir y ašyje arba pažymėti Change elevation (keisti objekto poziciją z ašyje) ir įvesti objekto pakėlimą coliais arba metrais.

2. Objekto pakėlimas

1 būdas.

 1. Spausti Move mygtuką arba T mygtuką.
 2. Pažymėti objektus.
 3. Įspausti Ctrl mygtuką.
 4. Užvesti pelytės kursorių ant vieno iš pažymėtų objektų.
 5. Įspausti kairį pelės klavišą
 6. Stumti pelytę žemyn arba aukštyn.
 7. Atleisti Ctrl mygtuką atlikus veiksmus.

2 būdas.

1. Objektų savybių lange pakeisti Elevation reikšmę.

3. Objekto pasukimas

 1. Spausti rotate Rotate mygtuką iš meniu arba klaviatūros mygtuką R.
 2. Pažymėti objektą.
 3. Įspausti kairįjį pelės klavišą ant objekto ir sukti objektą iki reikiamo kampo arba paspausti Enter mygtuką ir atvertame lange įvesti pasukimo laipsnius.

 

4. Objekto mastelio keitimas

 1. Spausti meniu mygtuką scale Scale arba klaviatūros mygtuką S.
 2. Pažymėti objektą.
 3. Spausti kairiu pelės klavišu ant objekto ir neatleidus vesti pelyte žemyn arba aukštyn iki norimo objekto dydžio arba spausti Enter mygtuką ir atvertame lange įvesti mastelio keitimo procentą.

5. Greitas objekto mastelio keitimas

 1. Pažymėti objektą.
 2. Įspausti kairį pelės klavišą ant kvadratėlio, stumti pelytę keičiant objekto mastelį iki norimo dydžio (1 pav.).

vaza

1 pav. Pasukimo ir mastelio keitimo taškai

 

6. Greitas objekto pasukimas

 1. Pažymėti objektą.
 2. Įspausti kairį pelės klavišą ant apvalaus taško, sukti objektą norimu kampu stumiant pelytę (1 pav.).

 

7. Uždaros figūros didinimas ar mažinimas

Nepažymėtiems objektams:

 1. Spausti offset Offset mygtuką arba klaviatūroje E mygtuką.
 2. Pažymėti objektą.
 3. Spausti objektą kairiu pelytės klavišu ir neatleidus didinti arba mažinti objektą stumiant pelytę žemyn arba aukštyn. Kitas būdas – spausti Enter mygtuką ir įvesti norimą atstumą atvertame lange.

Pažymėtiems objektams:

 1. Užvesti pelytės kursorių ant objekto.
 2. Įspausti kairį pelės klavišą ant objekto, didinti arba mažinti objektą stumiant pelytę žemyn arba aukštyn. Kitas būdas – spausti Enter mygtuką ir įvesti norimą atstumą atvertame lange.

 

8. Objekto atspindėjimas

Objekto atspindėjimas nuo linijos.

 1. Pažymėti objektus.
 2. Spausti meniu kortelę Main ir jos meniu mygtuką mirror Mirror .
 3. Kairiu pelės klavišu spragtelti ekrane padedant pirmąjį linijos (nuo kurios bus atspindėtas objektas) tašką.
 4. Padėti antrąjį linijos tašką. Spausti Shift mygtuką, jei brėžiama horizontali, vertikali ar pasvirusi 45 laipsnių kampu linija. Kitas būdas – spausti Enter mygtuką ir atvertame lange įvesti kampą ir atstumą. Spausti Esc mygtuką norint nutraukti komandos vykdymą.

Projekto atspindėjimas:

 1. Išsisaugoti projektą (atspindėtam projektui Undo komanda negalioja).
 2. 2Spausti Tools > Mirror Design.

9. Objekto trynimas

 1. Pažymėti trinamus objektus.
 2. Spausti klaviatūros mygtuką Del arba dešinį pelytės klavišą ir parinkti iš atverto sąrašo Delete.

10. Objekto iškirpimas, kopijavimas ir įklijavimas

Iškirpti:

 1. Pažymėti objektus, kurie kerpami.
 2. Spausti Ctrl ir X vienu metu arba paspausti dešinį pelytės klavišą ir parinkti Cut.

Kopijuoti:

 1. Pažymėti kopijuojamus objektus.
 2. Spausti Ctrl ir C vienu metu arba paspausti dešinį pelytės klavišą ir parinkti Copy.

Įklijuoti:

 1. Spausti Ctrl+V arba spausti dešinį pelytės klavišą ir parinkti Paste. Objektas bus įkeltas šalia originalaus objekto ir pažymėtas, o mygtukas Move paspaustas.
 2. Pernešti objektą į norimą vietą plane.

Kitas būdas:

 1. Spausti Ctrl, Shif ir V vienu metu arba paspausti dešinį pelytės klavišą ir parinkti Paste in Place. Įklijuoti objektai bus automatiškai pažymėti, o mygtukas Move paspaustas.
 2. Pernešti objektą į norimą vietą plane.

11. Objektų grupavimas

 1. Pažymėti objektus, kuriuos reikia grupuoti.
 2. Paspausti dešinį pelės klavišą ir parinkti iš atverto sąrašo Group.

 

12. Objektų išgrupavimas

 1. Pažymėti objektus, kuriuos reikia išgrupuoti.
 2. Spausti dešinį pelės klavišą ir parinkti iš atverto komandų sąrašo Ungroup.

Dažnai patogu objektus sugrupuoti ir sujungti į vieną objektą, pavyzdžiui galima sugrupuoti gėlyno augalus ir perkelti iš vienos sklypo dalies į kitą.

stalas

2 pav. Išgrupuoti objektai

13. Objektų lygiavimas

 1. Įjungti plano režimą (Plan).
 2. Pažymėti norimus objektus.
 3. Spausti Align ir parinkti lygiavimo komandą (1 lentelė).

1 lentelė. Objektų lygiavimo komandos

Komanda

Paaiškinimas

Lygiavimas kairėje (Left Sides) Lygiuoti objektus į vieną liniją pagal jų kairią kraštinę
Lygiavimas horizontaliai centre (Horizontal Centers) Lygiuoti objektus į vieną liniją horizontaliai pagal jų vidurio tašką (objektai bus pastumti į kairę ir dešinę)
Lygiavimas dešinėje (Right Sides) Lygiuoti objektus į vieną liniją pagal jų dešinę kraštinę
Lygiavimas viršuje (Top Sides) Lygiuoti objektus į vieną liniją pagal jų viršutinę kraštinę
Lygiavimas vertikaliai centre (Vertical Centers) Lygiuoti objektus į vieną liniją vertikaliai pagal jų vidurio tašką (objektai bus pastumti žemyn ir aukštyn)
Lygiavimas apačioje (Bottom Sides) Lygiuoti objektus į vieną liniją pagal jų apatinę kraštinę
Paskirstyti horizontaliai (Distribute Horizontally) Lygiuoti objektus tolygiai į vieną liniją horizontalia kryptimi pagal jų vidurio tašką
Paskirstyti vertikaliai (Distribute Vertically) Lygiuoti objektus tolygiai į vieną liniją vertikalia kryptimi pagal jų vidurio tašką

14. Objektų nuostatų keitimas

 

Objektai turi tam tikras savybes, kurios juos apibūdina (2 lentelė). Savybių langas (Property Window) parodo tuo metu pažymėto objekto ar jų grupės savybes.

Savybes galima keisti įkėlus objektą, o pakeitimai tuoj pat atvaizduojami projekte. Savybių pakeitimus visada galima atstatyti su komanda Undo.

 2 lentelė. Objektų nuostatų tipai

Tipas Pavyzdys Apibūdinimas
Medžiagos, modeliai ar stilius (Material, model, or style) roof_mat Objekto medžiagos, modelio ar stiliaus pasirinkimas atvertame lange paspaudus ant paveikslėlio.
Skaičius (Numeric) number Leidžiama keisti objekto savybę stumiant slankiklį arba įvedant skaitinę reikšmę laukelyje.Slankiklio padėtį galima keisti spaudžiant minuso ir pliuso ženklą, atsirandantį užvedus kursorių ant slankiklio laukelio kraštų.Skaitinę reikšmę galima įvesti su minuso ženklu, pvz.: reguliuojant objektų pakėlimą.
Spalva (Color) color Leidžia pasirinkti spalvas.
Perjungimo mygtukas (Toggle) edit_point1edit_points2 Mygtukas, turintis dvi padėtis: neaktyvus ir įspaustas, pvz.: Edit Points mygtukas.
Varnelės (Checkbox) check Keleto elementų pasirinkimas iš pateikto sąrašo
Pasirinkimo sąrašas (Listbox) listb Objekto savybių keitimas išskleidžamu sąrašu.
Informacija (Info)  info Savybė pateikianti informaciją apie objektą. Šią savybę tiesiogiai keisti negalima.
Papildomos nuostatos (Advanced Options)  advanc Papildomų nuostatų mygtukas, leidžiantis redaguoti objektą.
Kreivės tipas (Curve Type) curve Objekto taškų redagavimo būsenoje nurodoma kokia kreivė formuojama iš pasirinktų taškų.

Realtime Landscaping Architect 2 programa leidžia keisti kelių objektų savybes vienu metu. Pažymėjus skirtingo tipo objektus, galima keisti tik sutampančių savybių reikšmes, kitos savybės tampa neveiksnios. Sugrupuotų objektų savybės keičiamos tik išgrupavus.

 

15. Veiksmo ar veiksmų sekos atšaukimas

 1. Spausti  undo Undo  arba parinkti Edit > Undo, taip pat galima spausti Ctrl ir Z vienu metu.
 2. Paskutinis veiksmas bus atšauktas.
 3. Tęsti atšaukimą iki reikiamo žingsnio.

16. Veiksmo ar veiksmų sekos kartojimas

 1. Spausti redo Redo arba parinkti Edit > Redo, taip pat galima spausti Ctrl ir Shift bei Z vienu metu.
 2. Paskutinis veiksmas bus pakartotas.
 3. Tęsti pakartojimą iki norimo žingsnio.

Undo/redo komandų informacija nesaugoma kompiuterio kietajame diske, tad rekomenduojama nuolat projektą išsisaugoti (File > Save).

17. Objektų rodymas ir slėpimas

Sukūrus projektą su dideliu kiekiu objektų, programos veikimas gali pastebimai sulėtėti. Tokiu atveju patariama tuo metu nereikalingus objektus paslėpti.

Pavyzdžiui, nubraižius tvorą ir pradėjus formuoti sklypo teritorijoje reljefą, po kiekvieno reljefo aukščių pakeitimo programa perskaičiuoja duomenis ir pritaiko tvorą prie reljefo pakeitimų. Šiuo atveju, tvora gali būti paslėpta pagreitinant kompiuterio darbą. Paslėpti objektai nematomi realaus pasivaikščiojimo režime.

Objektai gali būti užrakinami, apsaugant juos nuo atsitiktinio ištrynimo. Norint užrakinti atskirus objektus, naudojami sluoksniai.

Paslėpti ar užrakinti objektai negali būti pažymėti, redaguojami ar ištrinti.

 1. Spausti View > Show/Hide Objects.
 2. Pakeisti nuostatas ir spausti mygtuką OK (3 pav.).

 hide

3 pav. Objektų rodymo ir paslėpimo langas

 

Show all – rodyti visus objektus.

Hide all – slėpti visus objektus.

Lock all  – užrakinti visus objektus.

Unlock all – atrakinti visus objektus.

OK – sutikti su nuostatų pakeitimais.

Cancel – atšaukti nuostatų pakeitimus.

Informacijos šaltiniai:

 1. MISIŪNAS, Donatas. Kompiuterinis želdynų projektavimas su Realtime Landscaping Architect 2: praktiniai darbai. Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras, 2014. ISBN 978-9955-27-421-6.

One thought on “Realtime Landscaping Architect 2: objektų redagavimas ir jų savybių keitimas

 1. Egle

  Sveiki, parsisiunciau Realtime Landscaping Arcgitect programa. Kas galetu pamokinti ja dirbti, kursuose,ar privaciu budu?
  Aprasytos cia instrukcijos man neuztenka, reikia realiu pamoku.

  Reply

Komentuoti: Egle Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *