Pastatų braižymas

 

1. Braižomas gyvenamasis pastatas (8 pav.)

 

pastatas

1 pav. Gyvenamojo pastato planas

 1. Atidaryti anksčiau atliktą brėžinį.
 2. Suaktyvinti sluoksnį „Pastatai“.
 3. Iš objektų kategorijų kortelės Building parinkti pastato (House) brėžimo mygtuką house.
 4. Bet kurioje lapo dalyje padėti pirmą pastato linijos tašką spustelėjus kairiu pelės klavišu.
 5. Spausti Enter klavišą, kuris iškviečia linijos ilgio ir pasvirimo kampo įvedimo langą.
 6. Laukelyje kampas (Angle) įvesti skaičių 90, laukelyje ilgis (Distance) įvedamas linijos ilgis 11 m (1 pav.).
 7. Spausti Enter klavišą, kuris iškviečia linijos ilgio ir pasvirimo kampo įvedimo langą. Laukelyje kampas (Angle) įvesti skaičių 0, laukelyje ilgis (Distance) įvedamas linijos ilgis 8 m (1 pav.). Spausti mygtuką OK.
 8. Spausti Enter klavišą, kuris iškviečia linijos ilgio ir pasvirimo kampo įvedimo langą. Laukelyje kampas (Angle) įvesti skaičių -90, laukelyje ilgis (Distance) įvedamas linijos ilgis 2 m. Spausti mygtuką OK.
 9. Spausti Enter klavišą, kuris iškviečia linijos ilgio ir pasvirimo kampo įvedimo langą. Laukelyje kampas (Angle) įvesti skaičių 0, laukelyje ilgis (Distance) įvedamas linijos ilgis 3 m. Spausti mygtuką OK.
 10. Spausti Enter klavišą, kuris iškviečia linijos ilgio ir pasvirimo kampo įvedimo langą. Laukelyje kampas (Angle) įvesti skaičių -90, laukelyje ilgis (Distance) įvedamas linijos ilgis 3 m. Spausti mygtuką OK.
 11. Spausti Enter klavišą, kuris iškviečia linijos ilgio ir pasvirimo kampo įvedimo langą. Laukelyje kampas (Angle) įvesti skaičių 180, laukelyje ilgis (Distance) įvedamas linijos ilgis 3 m. Spausti mygtuką OK.
 12. Spausti Enter klavišą, kuris iškviečia linijos ilgio ir pasvirimo kampo įvedimo langą. Laukelyje kampas (Angle) įvesti skaičių -90, laukelyje ilgis (Distance) įvedamas linijos ilgis 6 m. Spausti mygtuką OK.
 13. Spausti Enter klavišą, kuris iškviečia linijos ilgio ir pasvirimo kampo įvedimo langą. Laukelyje kampas (Angle) įvesti skaičių 180, laukelyje ilgis (Distance) įvedamas linijos ilgis 8 m. Spausti mygtuką OK.
 14. Suklydus, galima spausti mygtuką klaviatūroje BACKSPACE, kuris sugrąžiną į prieš tai buvusį žingsnį brėžiant liniją. Kitas būdas nubrėžti pastato linijas – spragsint kairiu peles klavišu sudarant uždarą figūrą.
 15. Nubraižytą pastatą apžiūrėti trimatėje erdvėje paspaudus lapelį Perspective.

 

2. Pastato sienų redagavimas

 1. Įjungti trimatę erdvę paspaudus lapelį Perspective (pastato sienos ir stogas redaguojami trimatėje erdvėje).
 2. Pažymėti pastatą spustelėjus kairiu pelės klavišu. Dešinėje programos lango pusėje atsiranda pastato redagavimo langas Edit House (2 pav.).

 house

2 pav. Namo savybių langas „Edit House“

 

 3. Paspausti mygtuką Roof Material. Paspaudus, išsiskleidžia papildomi stogo redagavimo nustatymai.
 4. Paspausti ant paveikslėlio Roof Material.
 5. Atvertame savybių lange surasti medžiagų iš metalo (Metal) grupėje Roof96 tekstūrą.
 6. Spausti mygtuką OK.

 edit_house

3 pav. Stogo medžiagų savybės „Roof material“

 1. Spausti mygtuką Wall Material. Paspaudus, išsiskleidžia papildomi sienų redagavimo nustatymai.
 2. Spausti ant paveikslėlio Wall Material.
 3. Atvertame savybių lange surasti plytų (Brick) grupėje Brick98 tekstūrą ir pažymėti kairiu pelės klavišu.
 4. Spausti mygtuką OK.
 5. Paspausti mygtuką Options pastatui redaguoti.
 6. Pakeisti pastato nustatymus: sienų aukštis – 6 m., pakėlimas – 0 m., stogo nuolydis – 30 laipsnių, stogo atbraila – 0,74 m.

3. Stogo redagavimas: pakeičiamas stogo tipas į dvišlaitį.

 1. Pažymėti pastatą.
 2. Spausti mygtuką Edit roof type
 3. Su kairiu pelės klavišu paspausti pietinę priestato sieną, po to rytinę ir vakarinę pastato sienas panaikinant stogo nuolydį.

 

Jei norima redaguoti pastato sienų ilgį, grįžtama į plano režimą (dvimatį) ir spaudžiamas mygtukas Edit points. Šis mygtukas atspaudžiamas baigus redaguoti sienų linijų taškus.

 edit_house_options

4 pav. Pastato nustatymai „Options“

 

4. Įkeliami langai.

 1. Langus patogiau įkelti trimačiame vaizdo režime, tad paspausti ant lapelio Perspective.
 2. Parinkti iš objektų kategorijų kortelės Building langų (Window) brėžimo mygtuką .
 3. Parinkti lango modelį Window15 spragtelėjus ant paveikslėlio Model (5 pav.).
 4. Spausti mygtuką OK.
 5. Su kairiu pelės klavišu spustelti pastato sieną, kurioje atsiras langas.
 6. Įstatytą langą pažymėti ir pastumti kaip parodyta 1 pav. įspaudus kairįjį pelės klavišą.

 

Siekiant paspartinti darbą, langus galima kopijuoti.

window

5 pav. Lango savybių langas „Options“

 1. Įkelti likusius pirmo aukšto langus pagal 1 ir 7 pav.
 2. Pakeisti langų savybes. Pirmo aukšto langai: 2 m ilgio, 1,4 m aukščio ir 0.8 m. aukštyje.
 3. Pažymėti pirmo aukšto langus ir juos nukopijuoti.  Pakeisti šių langų matmenis: 2 m ilgio, 1,75 m aukščio ir 3,4 m. aukštyje. Antro aukšto langai išlygiuojami pagal pirmo aukšto langus.

 

5. Durų įdėjimas (7 pav.).

 1. Durys įkeliamos trimačiame vaizdo režime. Paspausti lapelį Perspective.
 2. Parinkti iš objektų kategorijų kortelės Building durų (Door) brėžimo mygtuką door.
 3. Parinkti durų modelį Door18 spragtelėjus ant paveikslėlio Model.
 4. Spausti mygtuką OK.
 5. Rytinėje pastato dalyje įstatyti duris spustelėjus su kairiu pelės klavišu
 6. Įstatytas duris pažymėti ir pastumti įspaudus kairįjį pelės klavišą. Durų aukštis 2,46 m, plotis 1,1 m., įstatytos 0,8 m aukštyje.

 

6. Įkeliamas palangės lovelis pietinėje pastato pusėje (6 pav.).

 1. Lovelis įkeliamas trimačiame vaizdo režime. Paspausti lapelį Perspective.
 2. Parinkti iš objektų kategorijų kortelės Building lango (Window) brėžimo mygtuką window.
 3. Spausti mygtuką Windows boxes, po to parinkti lango modelį Window box1.
 4. Spausti mygtuką OK.
 5. Su kairiu pelės klavišu spustelti rytinėje pastato dalyje prie pirmo aukšto.
 6. Įstatytą lovelį pažymėti ir stumti įspaudus kairįjį pelės klavišą.
 7. Pakeisti lovelių dydį: aukštis – 0,3 m, ilgis 2 m, pakėlimas – 0,7 m.

 window_box

6 pav. Lovelis Window box1

 

7. Stogelio braižymas (7 pav.).

1. Iš objektų kategorijų kortelės Building parinkti pastato (House) brėžimo mygtuką house .
2. Dvimačio braižymo režime, bet kurioje lapo dalyje nubraižyti keturkampį 1×1 m.
3. Bet kurioje lapo dalyje padėti pirmą pastato linijos tašką spustelėjus kairiu pelės klavišu. Spausti Enter klavišą, kuris iškviečia linijos ilgio ir pasvirimo kampo įvedimo langą. Laukelyje kampas (Angle) įvesti skaičių 90, laukelyje ilgis (Distance) įvedamas linijos ilgis 1 m.
4 Spausti Enter klavišą, kuris iškviečia linijos ilgio ir pasvirimo kampo įvedimo langą. Laukelyje kampas (Angle) įvesti skaičių 0, laukelyje ilgis (Distance) įvedamas linijos ilgis 1 m.
5. Spausti Enter klavišą, kuris iškviečia linijos ilgio ir pasvirimo kampo įvedimo langą. Laukelyje kampas (Angle) įvesti skaičių –90, laukelyje ilgis (Distance) įvedamas linijos ilgis 1 m.
6. Spausti Enter klavišą, kuris iškviečia linijos ilgio ir pasvirimo kampo įvedimo langą. Laukelyje kampas (Angle) įvesti skaičių 180, laukelyje ilgis (Distance) įvedamas linijos ilgis 1 m.
7. Pakeisti stogo tipą į vienšlaitį. Spausti mygtuką Edit roof type. Su kairiu pelės klavišu paspausti vakarinę, pietinę ir šiaurinę sieną.
8. Pakeisti nuostatas: sienų aukštis – 0 m, pakėlimas – 3,17 m, stogo nuolydis – 15 laipsniai, atbraila – 0,3 m.
9. Stogelį pasukti ir pernešti prie pastato rytinės pusės virš durų.

 

8. Laiptų braižymas (7 pav.).

 1. Iš objektų kategorijų kortelės Building parinkti laiptų (Patio stairs) brėžimo mygtuką patio_stairs.
 2. Dvimačio braižymo režime, bet kurioje lapo dalyje nubraižyti 1 m laiptų liniją per du taškus. Linijos brėžimas užbaigiamas paspaudus dešinį pelės klavišą.
 3. Laiptus pasukti tinkama kryptim ir pakeisti nustatymus savarankiškai.
 4. Nuimti „varnelę“ nuo užrašo Custom appearance in each view savybių lange „Edit patio Stairs“, esančiame dešinėje pusėje.
 5. Paspausti ant paveikslo Material lapelyje Plan.
 6. Parinkti atvertame lange mygtuką Solid Colors, po to baltą spalvą. Spausti mygtuką OK.
 7. Savybių lange „Edit patio Stairs“ paspausti ant paveikslo Material lapelyje Perspective. Parinkti savarankiškai tekstūrą, kuri bus rodoma tik trimačio vaizdavimo režime.

 

 9. Namui priklausančių objektų grupavimas

 1. Nubraižyti pastato objektai pažymimi.
 2. Grupuojami paspaudus dešinį pelės klavišą.
 3. Grupuoti pastatui priklausančius objektus komanda Group, po to perkelti  nurodytu atstumu (8 pav.).

 trimatis_namas

 7 pav. Trimatis pastato vaizdas

 

10. Ūkinio pastato braižymas

 1. Iš objektų kategorijų kortelės Building parinkti pastato (House) brėžimo mygtuką house.
 2. Bet kurioje lapo dalyje padėti pirmą ūkinio pastato linijos tašką spustelėjus kairiu pelės klavišu.
 3. Spausti Enter klavišą, kuris iškviečia linijos ilgio ir pasvirimo kampo įvedimo langą.
 4. Laukelyje kampas (Angle) įvesti skaičių 90, laukelyje ilgis (Distance) įvedamas linijos ilgis 20 m (8 pav.).
 5. Spausti Enter klavišą, kuris iškviečia linijos ilgio ir pasvirimo kampo įvedimo langą. Laukelyje kampas (Angle) įvesti skaičių 0, laukelyje ilgis (Distance) įvedamas linijos ilgis 6,5 m. Spausti mygtuką OK.
 6. Spausti Enter klavišą, kuris iškviečia linijos ilgio ir pasvirimo kampo įvedimo langą. Laukelyje kampas (Angle) įvesti skaičių -90, laukelyje ilgis (Distance) įvedamas linijos ilgis 20 m. Spausti mygtuką OK.
 7. Spausti Enter klavišą, kuris iškviečia linijos ilgio ir pasvirimo kampo įvedimo langą. Laukelyje kampas (Angle) įvesti skaičių 180, laukelyje ilgis (Distance) įvedamas linijos ilgis 6,5 m. Spausti mygtuką OK.
 8. Rytinėje pastato pusėje įstatomi vartai, o pietinėje 2 durys (8 pav.).

 

Pagal pateiktus matmenis, braižomos pagalbinės linijos. Pastatai pernešami ant pagalbinių linijų galų.

sklypas2

8 pav. Pastatai sklype

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *