Pagalbinių linijų braižymas

Pagalbines linijas galima braižyti su linijos brėžimo arba matmenų mygtuku. Rekomenduojama pagalbinėms linijoms susikurti sluoksnį PAGALBINES LINIJOS. Naudojant pagalbines linijas bus brėžiama tekstūra.

Braižomos pagalbinės linijos takui, keliui ir pastatui (1 pav.).   

1. Pagalbinių linijų kopijavimas už sklypo ribų keliui braižyti (1 pav.).

 1. Pažymėti šiaurėje esančią punktyrinę sklypo ribos liniją, kuri pasvirusi 76 laipsnius.
 2. Nukopijuoti ją į kompiuterio atmintį klavišų kombinacija CTRL+C arba spausti dešinį pelės klavišą ir parinkti Copy komandą, arba spausti lapelį Menu, po to mygtuką Copy .
 3. Spausti dešinį pelės klavišą lape ir parinkti komandą Paste in Place. Linija bus įklijuota ant kopijuotos linijos viršaus.
 4. Pažymėti nukopijuotą liniją ir spausti mygtuką Enter.
 5. Atvertame postūmio lange Move įvedamas postūmis metrais x ir y ašyje. Įvesti x tekstiniame lauke -2 m, o y – palikti 0 m. Spausti mygtuką OK.
 6. Tokiu būdu atidėti pagalbinę liniją 4 m atstumu plane keliui šiaurės pusėje (1 pav. 2) ir linijas, nurodytais atstumais pietinėje pusėje (1 pav. 3 ir 4).Pagalbinių linijų spalva ruda, o tipas – ištisinė linija.

sklypas

1 pav. Nubraižytos pagalbinės kelio linijos šiaurinėje ir pietinėje sklypo dalyje

Jei patogiau, galima pagalbinių linijų kopijavimui naudoti Offset komandą.

 1. Pažymėti vertikalią sklypo ribos liniją pietų pusėje, kuri bus atspindima 2 m atstumu į dešinę (1 pav.).
 2. Spausti Offset mygtuką offset.
 3. Spausti Enter  mygtuką.
 4. Atvertame lange Offset įvesti atstumą: 2 m (įvedus skaičių su minuso ženklu, vertikali linija judės į kairę pusę, be minuso ženklo – į dešinę).
 5. Spausti mygtuką OK. Vertikali linija atspindima nurodytu atstumu, o senoji linija ištrinama. Jos vietoje reikia braižyti kitą.

2.  Pagalbinių linijų brėžimas keliui sklype.

 1. Pažymėti vakarinę sklypo ribą.
 2. Nukopijuoti ją į kompiuterio atmintį.
 3. Spausti dešinį pelės klavišą ir parinkti komandą Paste in Place.
 4. Spausti mygtuką Enter.
 5. Atvertame postūmio lange Move įvedama postūmis metrais x ir y ašyje. Įvesti x tekstiniame lauke 0 m, o y  įvesti  24,5 m. Spausti mygtuką OK.
 6. Tokiu būdu atidėti pagalbinę liniją 3,9 m atstumu į rytų pusę (2 pav. ).

Pagalbinių linijų spalva ruda, o tipas – ištisinė linija. 7.Pažymėti abi pagalbines kelio brėžimo linijas. 8.Spausti mygtuką Edit Points. 9.Pažymėti linijų tašus, esančius pietinėje sklypo dalyje. Pažymėti taškai taps raudoni. 10.Spausti mygtuką Enter. Atvertame postūmio lange Move įvedama postūmis metrais x ir y ašyje. Įvesti x tekstiniame lauke 7 m, o y  įvesti  0 m. Spausti mygtuką OK. 11.Spausti mygtuką Edit Points. Linijos taškų redagavimo režimas bus išjungtas.

 sklypas

2 pav. Nubraižytos pagalbinės linijos sklype

 

3.  Pagalbinių linijų, žyminčių pastatų vietą, brėžimas (3 pav.).

1. Brėžiama 18 m. pagalbinė linija. Iš objektų kategorijų kortelės Plan Details parinkti linijos (Line) brėžimo mygtuką line.
2. Patikrinti ar įspaustas objektų pritraukimo režimo mygtukas  snap.
 3. Priartinti sklype esančios kelio vakarinės linijos galą.   Privesti pelės kursorių prie anksčiau brėžtų linijų susikirtimo taško ir paspausti kairįjį pelės klavišą, taip jog programa sklandžiai sujungtų taškus.
 4. Spausti Enter klavišą, kuris iškviečia linijos ilgio ir pasvirimo kampo įvedimo langą (3 pav.). Laukelyje kampas (Angle) įvedamas skaičius 180, laukelyje ilgis (Distance) įvedamas linijos ilgis 18 m. Nubrėžtos linijos spalva pakeičiama į mėlyną.
 5. Brėžiama vertikali 2 m ilgio linija, kuri rodo gyvenamo pastato atstumą nuo sklype esančio kelio. Iš objektų kategorijų kortelės Plan Details parinkti linijos (Line) brėžimo mygtuką line.
 6. Priartinti prieš tai nubrėžtos linijos galą.  Privesti pelės kursorių ir spausti kairįjį pelės klavišą, taip jog programa sklandžiai sujungtų taškus.
 7. Spausti Enter klavišą, kuris iškviečia linijos ilgio ir pasvirimo kampo įvedimo langą. Laukelyje kampas (Angle) įvedamas skaičius -90, laukelyje ilgis (Distance) įvedamas linijos ilgis 2 m. Nubrėžtos linijos spalva pakeičiama į mėlyną.
 8. Brėžiama horizontali 25 m ilgio linija, kuri rodo ūkinio pastato atstumą nuo gyvenamo pastato. Iš objektų kategorijų kortelės Plan Details paspausti linijos (Line) brėžimo mygtuką line.
 9. Priartinti prieš tai nubrėžtos linijos galą.  Privesti pelės kursorių ir spausti kairįjį pelės klavišą, taip jog programa sklandžiai sujungtų taškus.
 10. Spausti Enter klavišą, kuris iškviečia linijos ilgio ir pasvirimo kampo įvedimo langą. Laukelyje kampas (Angle) įvedamas skaičius 180, laukelyje ilgis (Distance) įvedamas linijos ilgis 25 m. Nubrėžtos linijos spalva pakeičiama į mėlyną.

Jei reikia, koreguoti linijos ilgį, ji pažymima, spaudžiamas mygtukas Edit Points. Pakeičiama taškų pozicija. Baigus redaguoti linijų taškus, mygtukas Edit Points dar kartą paspaudžiamas.

sklypas

pav. Pagalbinės linijos pastatų braižymui

 

Informacijos šaltiniai:

Informacijos šaltinis: MISIŪNAS, Donatas. Kompiuterinis želdynų projektavimas su Realtime Landscaping Architect 2: praktiniai darbai. Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras, 2014. ISBN 978-9955-27-421-6.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *