Sveiki

Sveiki apsilankę FLORES.LT svetainėje, kurioje pateiktas Lietuvos želdynų dekoratyvinių žolinių augalų sortimentas.

Gėlių sortimentas – tai gėlių, labiausiai tinkamų (adaptuotų) auginti tam tikroje vietovėje, sąrašas. Gėlių sortimentą sudaro dekoratyvinėmis savybėmis pasižymintys vietinės floros augalai bei introdukuoti (įvežti) ir aklimatizuoti vietos gamtinėms sąlygoms, svetimžemiai dekoratyvūs augalai.

Šiame sortimente pagrindinis dėmesys kreipiamas kuriamam objektui (gėlynui), kuris tampa kūrybos pagrindu, o jam sukurti nuoseklia seka, įvertinant gėlių augaviečių charakteristiką, bioekologinę gėlių grupę, augalo aukštį, žydėjimo laiką, žiedų spalvą, ir kt. Gėlės priskirtos papildomam arba pagrindiniam sortimentui.

Svetainė sukurta pagal kompiuterinę programą FLORES 2008, įvertinus esamus sortimentus, jų kaitą bei atliktus natūrinius Lietuvos gėlynų tyrimus, bei gėlių sortimentų kaitą juose ir nustačius šią kaitą lemiančius veiksnius.

Sortimentas sudarytas remiantis ilgalaikiais (daugiau 30 metų) trunkančiais gėlių bioekologinių bei dekoratyvinių savybių tyrimais, gėlių sortimento Lietuvos gėlynuose ir jo kaitos analize bei kitais mokslo taikomaisiais tyrimais, atliktais Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sode ir Kauno kolegijoje.